Product Details < Terug

Remergon Sol Tabl 30mg Comp 30 X 30mg

CNK 1766401
REMERGON SolTab 30 mg orodispergeerbare tabletten...
Voorschrift Verplicht

Bijsluiters

Remgeld Verzekerde: € 6.91
Remgeld WIGW: € 5.09
Prijs: 20.09 € Inbegrepen 6% BTW
Voeg Toe
Dit is een geneesmiddel. Vraag raad aan uw apotheker. Lees aandachtig de bijsluiter. Geen langdurig gebruik zonder medisch toezicht.

REMERGON SolTab behoort tot de groep van geneesmiddelen die bekend staat als antidepressiva.

REMERGON SolTab wordt gebruikt voor de behandeling van (ernstige) neerslachtigheid (depressie) bij volwassenen.

Depressie.

REMERGON is geïndiceerd voor volwassenen voor de behandeling van episoden van depressie in engere zin.

Volwassenen

  • Startdosis: 15 - 30 mg per dag
  • Onderhoudsdosis: 15 - 45 mg per dag

Toedieningswijze

De tablet op de tong leggen, laten uiteenvallen en doorslikken met of zonder water Bij voorkeur de volledige dagdosis 's avonds voor het slapengaan innemen. Eventueel 1 inname 's ochtends en 1 's avonds, met de hogere dosis's avonds

Dosering

Volwassenen

De werkzame dosis ligt gewoonlijk tussen 15 en 45 mg per dag; de begindosis is 15 of 30 mg.

Mirtazapine begint over het algemeen na 1 tot 2 weken te werken. De respons zal bij behandeling met een doorgaans adequate dosering in de loop van 2 tot 4 weken inzetten. Bij onvoldoende respons kan de dosering worden verhoogd tot de maximale dosering. Wanneer dan na nog eens 2 tot 4 weken nog geen respons optreedt, dient de behandeling te worden gestaakt.

Patiënten met een depressie moeten gedurende een voldoende lange periode van ten minste 6 maanden behandeld worden om er zeker van te zijn dat ze symptoomvrij zijn.

Het wordt aanbevolen de behandeling met mirtazapine geleidelijk af te bouwen om onttrekkingsverschijnselen te voorkomen

Ouderen

Het doseringsadvies is gelijk aan dat voor volwassenen. Bij oudere patiënten dient dosisverhoging onder nauwkeurige controle plaats te vinden om een bevredigende en veilige werking te krijgen.

Nierinsufficiëntie

De klaring van mirtazapine kan verlaagd zijn bij patiënten met matige tot ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 40 ml/min). Bij het voorschrijven van REMERGON SolTab aan deze categorie patiënten moet hiermee rekening gehouden worden

Leverinsufficiëntie

De klaring van mirtazapine kan verlaagd zijn bij patiënten met leverinsufficiëntie. Bij het voorschrijven van REMERGON SolTab aan deze categorie patiënten moet hiermee rekening gehouden worden, met name bij ernstige leverinsufficiëntie, omdat er bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie geen onderzoek is gedaan

Pediatrische patiënten

REMERGON dient niet gebruikt te worden bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar, omdat de werkzaamheid niet is aangetoond in twee kortdurende klinische studies en vanwege veiligheidsredenen

Wijze van toediening

Mirtazapine heeft een eliminatiehalfwaardetijd van 20-40 uur en REMERGON SolTab is daarom geschikt om eenmaal daags te worden toegediend. Hierbij heeft de inname 's avonds bij het naar bed gaan de voorkeur. De dagdosis van REMERGON SolTab kan ook verdeeld in twee doses worden gegeven (eenmaal 's ochtends en eenmaal 's avonds, de hogere dosis moet 's avonds ingenomen worden).

De tabletten moeten oraal worden ingenomen. De tablet zal uiteenvallen en kan zonder water worden ingenomen.

Elke REMERGON SolTab 45 mg orodispergeerbare tablet bevat 45 mg mirtazapine.

Elke REMERGON SolTab 45 mg orodispergeerbare tablet bevat 13,95 mg aspartaam en 84 mg sucrose.

Elke REMERGON SolTab 45 mg orodispergeerbare tablet bevat 45 mg mirtazapine.

Elke REMERGON SolTab 45 mg orodispergeerbare tablet bevat 13,95 mg aspartaam en 84 mg sucrose.

Lijst van hulpstoffen

Suikerbolletjes

Hypromellose

Povidon K30

Magnesiumstearaat

Basisch gebutyleerd methacrylaat copolymeer

Aspartaam (E951)

Watervrij citroenzuur

Crospovidon (type A)

Mannitol (E421)

Microkristallijne cellulose

Natuurlijke en kunstmatige sinaasappelsmaakstoffen (Nr. SN027512)

Natriumwaterstofcarbonaat